Vrijwilligers

Op 3 locaties in - en rondom Groningen verzorgen wij samen met de KoksHerberg de horeca voor bewoners. Daarbij kunt u denken aan het indekken van tafels, opscheppen van maaltijden en het schenken van koffie. We werken hierbij nauw samen met de plaatselijke zorgaanbieders.

Vanuit ons hoofdkantoor vervoeren wij hulpbehoevenden, doen we gezamenlijk boodschappen en voeren we kleine klusjes uit. Ook hebben we een winkeltje en zijn we altijd op zoek naar mensen met leuke ideeën en gemotiveerd zijn om deze om te zetten naar de praktijk.

We hebben een lange lijst van bedrijven waarmee we samenwerken. Diensten die we zelf niet kunnen, besteden we uit aan deze bedrijven waarvan we weten dat het vertrouwd is en de prijs/kwaliteit  ook nog eens goed is.

Naast vrijwilligerswerk is het ook mogelijk om aan het werk te gaan op basis van een participatiebaan, een werkervaringsplek, een stageplek of als vorm van dagbesteding voor mensen met een WMO indicatie.