Partner

Stichting Zilverpas is een bundeling van krachten van verschillende partijen. De grondlegger is KoksHerberg BV. Zij zijn al jaren actief in het aanbieden van maaltijden aan ouderen. Hierdoor zijn ze erg betrokken bij de doelgroep en weten ze wat er leeft onder ouderen.

Mede door het verdwijnen van bejaardentehuizen en de bezuinigingen in de zorg zagen ze dat de eenzaamheid onder onze klanten toe nam. Om dit tegen te gaan zijn is Stichting Zilverpas opgericht.

Met Stichting Zilverpas zijn er manieren gecreëerd om onze doelgroep te helpen. Vanuit de stichting werken we met vrijwilligers en kunnen we nauwer samenwerken met gemeenten en instellingen.

Stichting Zilverpas probeert in te springen op de behoeftes van onze doelgroep. In woon-zorgcomplexen waar behoefte is aan een gezamenlijke maaltijd proberen we dit te realiseren. Is er vervolgens ook behoefte aan gezamenlijke activiteiten dan gaan we daar mee aan de slag. Woont u zelfstandig en heeft u hulp nodig bij het verplaatsen van een nachtkastje? Geen probleem.

Sommige van deze zaken kunnen we oplossen met ons eigen personeel of met onze vrijwilligers. Andere vraagstukken vragen om een meer professionele oplossing. Wij verwijzen onze klanten dan graag door naar betrouwbare partijen. Hier komen onze partners in beeld.

We proberen met zo veel mogelijk verschillende partijen samen te werken. U kunt daarbij denken aan een plaatselijke kapper of een buurtsupermarkt maar ook aan bijvoorbeeld een grote zorgorganisatie of een woningbouwvereniging. Hoe meer we samenwerken en onze krachten bundelen des te meer we voor onze klanten kunnen betekenen.